Rodzinny Teatr Nomadów Kultury


typ teatru:inny
adres:  Poznań
dyrektor naczelny:Jacek Hałas