Biuro Festiwalowe Impart 2016


typ teatru:
adres:ul. Komuny Paryskiej 39-41 (dyrekcja) biuro) 50-451 Wrocław
telefon:+48 71 344 28 14 (Dział Promocji), +48 797 128 791, +48 71 343 29 62 (sekr.)
e-mail:impart@impart.art.pl, sekretariat@impart.art.pl
strona www:www.impart.art.pl
dyrektor naczelny:Krzysztof Maj
uwagi:
Sale i kasa: ul. Mazowiecka 17
Biuro Festiwalowe Impart 2016 działa od 01.07.2012 w miejsce Centrum Sztuki Impart, które zakończyło działalność 31.06.2012.