Wyższa Szkoła Techniczna


typ teatru:
adres:ul. Rolna 43 40-555 Katowice
telefon:+48 32 20 25 034 (centr.) +48 32 60 72 423 (wew. 423)
e-mail:sekretariat@wst.com.pl
strona www:www.wst.com.pl
dyrektor naczelny:Rektor: prof. WST dr inż. arch. Andrzej Grzybowski
uwagi:
* Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii
Dziekan: mgr Aleksander Ostenda
mgr Aleksander Gortat