Proscenium. Młodzieżowa Gazeta Teatralna


typ teatru:
adres:ul. Zachodnia 93 90-402 Łódź
telefon:+42 6327855
e-mail:red.proscenium@gmail.com
uwagi:
redaktor naczelna: Anna Ciszowska i Katarzyna Turkowska
wydawca: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka