MANPI


typ teatru:
adres:  Warszawa
strona www:www.malgorzatapienkowska.pl/p/manpi
dyrektor naczelny:Małgorzata Pieńkowska