Teatr Na Wagę


typ teatru:inny
adres:  Wrocław
telefon:794 423 338
e-mail:t.nawage@gmail.com
strona www:www.facebook.com/TeatrNaWage/
dyrektor artystyczny:dyr. naczelny i artystyczny: Jakub Skrzywanek