Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego


typ teatru:
adres:ul. Andrzeja Szwalbego 6; 85-080 Bydgoszcz
telefon:+48 52 321 09 20 (sekret.); +48 603 223 767; +48 52 321 04 67 w. 25 (obsługa widzów)
e-mail:sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
strona www:www.filharmonia.bydgoszcz.pl
uwagi:
* Dyrektor: Maciej Puto