Polskie Towarzystwo Badań Teatralnych


typ teatru:
adres:ul. Długa 28 (IS PAN) 00-950 Warszawa
e-mail:badania.teatralne@gmail.com
strona www:www.ptbt.e-teatr.pl
dyrektor naczelny:Wojciech Dudzik