Impresariat Artystyczny Koncert


typ teatru:
adres:ul. Radockiego 220/16; 40-645 Katowice
telefon:603 877 135
e-mail:zdzislaw.marcinkowski@interia.pl
uwagi:
* Producent: Zdzisław Marcinkowski