Krakowska Policealna Szkoła Teatralna i Filmowa Adama R. Kwiecińskiego


typ teatru:
adres:Osiedle Teatralne 23 31-000 Kraków
telefon:012 680 21 57
e-mail:uczelnia@zostanaktorem.pl
strona www:www.zostanaktorem.pl
uwagi:
* Dyrektor Szkoły: Jarosław Szwec
0501 665 166