Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego


typ teatru:
adres:  
uwagi:
Zakład Teatru i Dramatu
Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1
pokój 210, 211, tel. 032 200 92 10, 032 200 92 19
Kierownik zakładu: prof. dr hab. Ewa Wąchocka