Zakład Teatrologii - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej


typ teatru:
adres:pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A 20-031 Lublin
telefon:+48 81 537 51 90
e-mail:ifpumcs@poczta.umcs.lublin.pl
strona www:teatrologia-umcs.blogspot.com/2009/06/teatrologia-umcs.html
uwagi:
*Studium Teatralne
* Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów UMCS