Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!


typ teatru:inny
adres:ul. Piotrkowska 122/9a 90- 006 Łódź
telefon:+ 48 514754206
e-mail:alezgustawie@gmail.com
strona www:www.alezgustawie.pl
dyrektor naczelny:prezes: Anna Zadęcka