Panny z Wu


typ teatru:inny
adres:  Warszawa
telefon:+48 604 954 155
e-mail:info@pannyzwu.pl
strona www:www.pannyzwu.pl
dyrektor naczelny:prezes Agnieszka Zielkowska