Scena Poniedziałek


typ teatru:inny
adres:  Szczecin
telefon:+48 668 355 613
e-mail:scenaponiedzialek@gmail.com
strona www:www.scenaponiedzialek.pl
dyrektor naczelny:kier. Grzegorz Haciski

Zespół artystyczny w sezonie 2014/2015:

Adam Dzieciniak, Michał Janicki, Sławomir Kołakowski, Wiesław Lewoc