Stowarzyszenie Spółdzielnia Teatralna


typ teatru:
adres:Sędziwoja 55/1 61-063 Poznań
telefon:505 134 331
e-mail:spoldzielnia.art.pl@wp.pl
strona www:www.spoldzielnia.art.pl
dyrektor naczelny:Anna i Tomasz Rozmianiec