Beethoven Magazine


typ teatru:
adres:ul. Długa 19/4 31-147 Kraków
telefon:tel. /fax +48 12 423 15 17
e-mail:andrzej@beethoven.org.pl
strona www:www.beethoven.org.pl
dyrektor naczelny:redaktor naczelny: Anna S. Dębowska
uwagi:
wydawca: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena
inny e-mail: biuro@beethoven.org.pl