Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta


typ teatru:
adres:Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław
telefon:+48 71 343 80 31 32, 33, 34 (centr.)
e-mail:info@asp.wroc.pl
strona www:http://www.asp.wroc.pl/
uwagi:
rektor: prof. Jacek Szewczyk
*Pracownia Scenografii