Nietak!t


typ teatru:
adres:ul. Poleska 43/29 54-206 Wrocław
telefon:+48 606 688 126
e-mail:redakcja@nietak-t.pl
strona www:www.nietak-t.pl
dyrektor naczelny:red. nacz. Katarzyna Knychalska
uwagi:
Wydawca: Fundacja Teatr Nie-Taki