Stowarzyszenie Teatrów Nieinstytucjonalnych STeN.


typ teatru:
adres:ul. Św. Marka 22 31-020 Kraków
telefon:+48 12 431 85 22
e-mail:sten@stenkrakow.pl
strona www:www.stenkrakow.pl
dyrektor naczelny:Prezes: Henryk Pasiut

Repertuar:

Siódmy Żywioł,-26-10-2019 (godz. 19) - PREMIERA
27-10-2019 (godz. 19)
07-11-2019 (godz. 19 )