Teatr Pantomimy Dar


typ teatru:tańca i ruchu
adres:ul. Czerwonego Krzyża 46 85-338 Bydgoszcz
telefon:+48 52 340 74 68; +48 52 340 74 54 (fax)
e-mail:teatrdar@wp.pl, teatr@dar.art.pl
strona www:www.dar.art.pl
dyrektor naczelny:dyr. Jarosław Siech

zespół artystyczny w sezonie 2014/2015

Angelika Landowska, Kamila Rapnik - Nerkowska, Monika Siech, Agnieszka Szolc, Mateusz Kiełtyka, Jarosław Siech