Tygiel Kultury


typ teatru:
adres:ul. Roosevelta 17 90-056 Łódź
telefon:+48 608 498 440
e-mail:redakcja@tygielkultury.eu
strona www:www.tygielkultury.eu
dyrektor naczelny:red. nacz. Zbigniew W. Nowak
uwagi:
wydawca: Fundacja ANIMA