Rita Baum - pismo literacko-artystyczne


typ teatru:
adres:ul. Ruska 46 a, lokal 12/13 50-079 Wrocław
e-mail:redakcja@ritabaum.pl
strona www:www.ritabaum.pl
dyrektor naczelny:redaktor naczelny: Marcin Czerwiński
uwagi:
wydawca: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne "Rita Baum"