Bałucki Ośrodek Kultury


typ teatru:
adres:ul. Limanowskiego 166 91-027 Łódź
telefon:42 653 36 45, 42 42 651 52 09, 651 52 10
e-mail:sekretariat@bok.lodz.pl
dyrektor naczelny:Bogumił Miłosz Woźniakowski
uwagi:
*Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej"
*Bałucki Ośrodek Kultury "Lutnia"
*Bałucki Ośrodek Kultury "Rondo"