Beobachter


typ teatru:
adres:  Warszawa
telefon:+48 501 175 844
e-mail:achtung@beobachter.pl
strona www:www.beobachter.pl
dyrektor naczelny:Michał Wolniak