Capella Cracoviensis


typ teatru:
adres:Zwierzyniecka 1 31-103 Kraków
telefon:+48 602 620 698
e-mail:info@capellacracoviensis.pl
strona www:www.capellacracoviensis.pl
dyrektor artystyczny:Jan Tomasz Adamus