Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek


typ teatru:
adres:Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1 37-700 Przemyśl
telefon:+48 16 678 50 61, +48 16 678 50 63 (fax)
e-mail:sekretariat@kultura.przemysl.pl
strona www:www.kultura.przemysl.pl
dyrektor naczelny:Renata Nowakowska