Centrum Kutury w Gdyni


typ teatru:
adres:ul. Łowicka 51; 81-504 Gdynia
telefon:058 664-73-77
e-mail:biuro@ckgdynia.pl
strona www:www.ckgdynia.pl
dyrektor naczelny:Jarosław Wojciechowski
uwagi:
* Scena Studencka
* Scena 138
* Gdyński Kwartalnik Artystyczny BLIZA
e-mail do redakcji: kwartalnik.bliza@gmail.com