Warszawskie Towarzystwo Teatralne im. Tadeusza, Marii, Barbary, Włodzimierza Fijewskich


typ teatru:inny
adres:ul. gen. Andersa 37 m.21 00-159 Warszawa
dyrektor naczelny:prezes: Barbara Dobrzyńska