Unia Polskich Teatrów


typ teatru:
adres:ul. Klonowa 6 00-591 Warszawa
telefon:+48 22 825 13 52
e-mail:zarzad@uniapolskichteatrow.pl
strona www:www.uniapolskichteatrow.pl
dyrektor naczelny:prezes: Maciej Englert
uwagi:
Związek Pracodawców Unia Polskich Teatrów
Członek Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
Biuro Związku: Teatr Współczesny
00- 640 Warszawa, ul. Mokotowska 13
Kierownik Biura: Maria Gąssowska