Fundacja Artystyczna Młyn


typ teatru:
adres:ul. Ludna 7 m 15 00-405 Warszawa
telefon:+48 605 166 033
e-mail:kontakt@fundacjamlyn.pl
strona www:www.fundacjamlyn.pl
dyrektor naczelny:prezes: Natalia Fijewska-Zdanowska