Instytut Muzyki i Tańca


typ teatru:
adres:ul. Fredry 8 00-097 Warszawa
telefon:+48 22 829 20 29
e-mail:imit@imit.org.pl
strona www:www.imit.org.pl
dyrektor naczelny:p.o. Aleksandra Dziurosz
uwagi:
wortal taniec POLSKA
www.taniecpolska.pl
redaktor prowadząca - Julia Hoczyk
e-mail:julia.hoczyk@taniecpolska.pl
redaktorka - Matylda Małecka
e-mail: matylda.malecka@taniecpolska.pl