Białostockie Towarzystwa Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki


typ teatru:
adres:ul. Kilińskiego 8 15-089 Białystok
telefon:+ 48 85 651 84 53; +48 602 553 034
e-mail:halina.debkowska@wp.pl
strona www:www. bazy.ngo.pl
uwagi:
Prezes - Halina Elżbieta Dębkowska
adres do korespondencji:
15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 5/B m 69