Fundacja Rozwoju Teatru - Nowa Fala


typ teatru:
adres:ul. Ateńska 2/139 03-978 Warszawa
telefon:+48 883 760 405
e-mail:biuro@fundacjarozwojuteatru.pl
strona www:www.facebook.com/FundacjaRozwojuTeatruNowaFala
dyrektor naczelny:prezes Agata Życzkowska
uwagi:
wiceprezes Dawid Żakowski