Dom Norymberski


typ teatru:
adres:ul. Skałeczna 2 31-065 Kraków
telefon:/fax: 048 12 430 61 27
e-mail:domnorym@kr.onet.pl
strona www:www.dom-norymberski.com
uwagi:
kierownik: Renata Kopyto