Grupa Dochodzeniowa


typ teatru:inny
adres:  Warszawa
telefon:+48 792 025 819
e-mail:szef@grupadochodzeniowa.pl
strona www:www.grupadochodzeniowa.pl

Zespół artystyczny w sezonie 2014/2015:

Matylda Damięcka, Katarzyna Kołaczek, Agata Sasinowska, Adam Biernacki, Bartek Magdziarz, Jarosław Sacharski