Teatr IMKA


typ teatru:
adres:ul. Konopnickiej 6 00-491 Warszawa
telefon:48 22 339 05 21 (sekr.), +48 339 05 20 (kasa)
e-mail:sekretariat@teatr-imka.pl
strona www:www.teatr-imka.pl
dyrektor naczelny:Wojciech Michałowski
dyrektor artystyczny:Tomasz Karolak
uwagi:
e-mail: rezerwacja@teatr-imka.pl

Repertuar:

Byk Ferdynand-23-11-2017 (godz. 10.00)
Henryk Sienkiewicz - Greatest Hits-22-11-2017 (godz. 11.00)
Komeda-25-11-2017 (godz. 19.00)
26-11-2017 (godz. 18.00)
Polowanie na łosia-23-11-2017 (godz. 19.00  - gra Fundacja Garnizon Sztuki, Warszawa)
Słownik Ptaszków Polskich-30-11-2017 (godz. 19.00)
Ślub-27-11-2017 (godz. 19.00  - gra Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole)
28-11-2017 (godz. 19.00  - gra Teatr im. Jana Kochanowskiego, Opole)