Europejskie Centrum Solidarności


typ teatru:
adres:ul. Doki 1; 80-958 Gdańsk
telefon:58 767 79 71, 58 767 79 78 (fax), 58 768 23 20 (rzecznik pras.), 58 768 23 16 (biuro prasowe)
e-mail:ecs@ecs.gda.pl.
strona www:www.ecs.gda.pl
dyrektor naczelny:Basil Kerski