Stowarzyszenie Promujące Młodych Artystów


typ teatru:
adres:ul. Fiołkowa 19 32-087 Zielonki
e-mail:kontakt@spma.pl
strona www:www.spma.pl
dyrektor naczelny:Prezes Prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka
uwagi:
* Grupa IN ANTIS
organizacja grupy: Olga Rusin i Grzegorz Wierus