Stowarzyszenie teatr tm


typ teatru:
adres:ul. Lwowska 13 00-660 Warszawa
telefon:+48 22 622 03 30, +48 506 66 43 48
e-mail:teatr@teatrtm.pl
strona www:www.teatrtm.pl
uwagi:
* Teatr tm