Polish Theatre Perspectives


typ teatru:
adres:Rynek-Ratusz 27 50-101 Wrocław
e-mail:enquiries@ptpjournal.com
strona www:www.ptpjournal.com
dyrektor naczelny:redaktor naczelny: Duncan Jamieson, Adela Karsznia, Tadeusz Kornaś
uwagi:
wydawca: Instytut im. Jerzego Grotowskiego