Muzeum Miasta Łodzi


typ teatru:
adres:ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź
telefon:+48 42 654 03 23 (sekr.), +48 42 254 90 36 (fax)
e-mail:muzeum@poznanskipalace.muzeum-lodz.pl
strona www:www.muzeum-lodz.pl/
dyrektor naczelny:Małgorzata Laurentowicz-Granas
uwagi:
* Pracownia Teatru MMŁ