Policealne Studium Animatorów Kultury "SKiBA"


typ teatru:
adres:ul. Niemcewicza 4 50-238 Wrocław
telefon:071 322 76 82, 071 322 20 68, 071 792 50 01 (tel./fax)
e-mail:skiba@skiba.edu.pl
strona www:www.skiba.edu.pl
dyrektor naczelny:Krystyna Hrycyk
uwagi:
Specjalizacje
*Teatr - zawód: animator kutury
*Pantomima - zawód: animator kutury
*Taniec - zawód: animator kutury