Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka"


typ teatru:
adres:ul. Radziszewskiego 16 20-031 Lublin
telefon:tel. 081 533 32 01 faks 081 533 58 41
e-mail:justyna.domaszewicz@ack.lublin.pl
strona www:www.ack.lublin.pl
dyrektor naczelny:Barbara Wybacz
uwagi:
Sala Widowiskowa ACK