Centrum Kultury


typ teatru:
adres:ul. Peowiaków 12 20-007 Lublin
telefon:081 536 03 11 (sekr) 5360312 (fax)
e-mail:ck@ck.lublin.pl, sekretariat@ck.lublin.pl
strona www:www.ck.lublin.pl
dyrektor naczelny:Rafał Koziński
uwagi:
*Lubelski Salon Artystyczny
*Teatr Czytelni Dramatu
*Warsztaty Kultury
ul. Popiełuszki 5