Instytut im. Jerzego Grotowskiego


typ teatru:
adres:ul. Rynek-Ratusz 27 50-101 Wrocław
telefon:tel./faks 071 34 34 267 tel. 071 34 45 320 tel. 071 34 31 711
e-mail:sekretariat@grotowski-institute.art.pl
strona www:www.grotowski-institute.art.pl
uwagi:
sala 10 x 11 m bez sceny (umawiać się wcześniej)