Miejski Ośrodek Kultury


typ teatru:
adres:ul. Dąbrowszczaków 3 10-538 Olsztyn
telefon:el. 089 522 13 50 tel./faks 089 522 13 51
e-mail:uslugi@mok.olsztyn.pl
strona www:www.mok.olsztyn.pl
dyrektor naczelny:Marek Marcinkowski
uwagi:
Sala Kameralna Kamienicy Naujacka
Sala Kameralna Amfiteatru