Baśniowa Kawiarenka


typ teatru:lalkowy
adres:ul. Narutowicza 79 c 90-132 Łódź
telefon:+48 42 632 21 21, +48 601 704 299
e-mail:urszula.binkowska@gmail.com
strona www:www.basniowakawiarenka.pl
dyrektor artystyczny:Urszula Binkowska