Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki


typ teatru:
adres:ul. Gołębia 14 31-007 Kraków
telefon:012 663 14 19
strona www:www.polonistyka.uj.edu.pl
uwagi:
* Katedra Dramatu i Teatru - kierownik prof. dr hab. Jacek Popiel
* Katedra Performatyki - kierownik prof. dr hab. Małgorzata Sugiera