Kabaret Macież


typ teatru:
adres:ul. Radna 17 m. 1 00-341 Warszawa
telefon:+48 602 750 625, +48 698 628 668
e-mail:maciez@gmail.com
strona www:www.maciezkabaret.com
dyrektor naczelny:kier. org. Marcin Sitek
dyrektor artystyczny:kier. art. Mateusz Grydlik
uwagi:
inny e-mail: saytec@wp.pl

Zespół artystyczny:

Olga Sarzyńska, Mateusz Dębski, Mateusz Grydlik, Adam Młynarczyk, Marcin Sitek.